Forskning

Fører antipsykotiske medisiner til økt risiko for dødelighet i norske sykehjem?

Fører antipsykotiske medisiner til økt risiko for dødelighet i norske sykehjem?

Tidligere er det påvist at bruk av antipsykotiske medisiner gir økt risiko for dødelighet hos eldre. Nå sår ny studie fra Aldring og Helse tvil om en sammenheng.