Posterpriser på årets Landskonferanse

I år er det 10 postere som presenteres, og som kjemper om de 2 gjeve posterprisene – Fagjuryens posterpris og Konferansedeltagernes posterpris –. Prisene er hver seg på kr 2500,-.