Personer med demens opplever dagaktivitetstilbud som positivt i hverdagen - Aldring og helse

Personer med demens opplever dagaktivitetstilbud som positivt i hverdagen

De opplever at dagaktivitetstilbudet har en positiv innvirkning på deres fysiske funksjon, kognisjon, livskvalitet og hjemmesituasjon fordi de fikk sosial stimulering, måltider og aktivitet.