Pårørende til yngre personer med frontallapsdemens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Pårørende til yngre personer med frontallapsdemens

To av de vanligste former for demens blant personer under 65 år er Alzheimer demens og frontotemporallapsdemens. Det er lite forskning som spesifikt har fokusert på ektefellene til yngre personer med frontotemporallapsdemens, og deres erfaringer og behov.