Forskning

Livserfaringer til yngre personer med demens og deres pårørende

Livserfaringer til yngre personer med demens og deres pårørende

Yngre personer med demens opplever endringer i sin egen identitet, mens pårørende opplever endringer i relasjonen og i forholdet. Begge parter kan oppleve sorg, isolasjon og stigmatisering.