Pårørende har dårligere livskvalitet - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pårørende har dårligere livskvalitet

Pårørende til de som får en demenssykdom tidlig i livet opplever lavere livskvalitet enn de som har sykdommen.