Aldring i Norge

Her finner du intervjuer og oppdateringer fra Aldring i Norge-dagene. Hvilke muligheter og begrensninger finnes når vi vet at vi lever lenger og det blir flere eldre i Norge? Forebygging og tilrettelegging er to grunnpilarer inn i framtiden.

Vi blir flere eldre. I 2060 vil det være dobbelt så mange over 70, tre ganger så mange over 80 og 5 ganger så mange over 90 år.

Hva skjer i de ekstra årene? Er de preget av god helse og høy livskvalitet, eller vil det være år med sykdom og funksjonstap? Hvordan kan vi innrette samfunnet slik at vi kan eldes på best mulig måte ut fra våre egne forutsetninger?

Intervjuer, bilder og film fra konferansen

Tre minutter om ensomhet – Er ensomhet og sosial isolasjon to sider av samme sak? Hvordan påvirker ensomhet helsen? Hva kan helsepersonell gjøre? Thomas Hansen fra Oslo Met gir deg svarene på dette og hva man må være obs på.
Kan skrøpelighet reverseres? Tja, sier Pernille Thingstad. Men konsekvensene av skrøpelighet kan man gjøre noe med.
Er det nå håp om en behandling for Parkinsons sykdom? – Ja, forteller den toneangivende forskeren Charalampos Tzoulis på Aldring i Norge-dagene.

Ved diagnostisering av demens er det viktig også å ha med seg de etiske vurderingene. Det mener Bjørn Hoffmann, som er etiker og professor ved NTNU, Gjøvik. Han svarer på hva vi bør passe på i jakten på en diagnose, fra et etisk perspektiv. 
Konferansen er nå over, her har du en stemningsrapport fra dagene.
Veien inn og ut av sykehus – hvor går den eldre pasienten?
Torgeir Bruun Wyller ledet en sesjon om temaet på Aldring i Norge-dagene.
Hva er er regjeringens satsinger i eldrepolitikken?
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil blant annet satse på folkehelse og at eldre skal bo trygt hjemme. Det fortalte hun på Aldring i Norge-dagene.
Kan aldringsprosessen påvirkes? Det spørsmålet fikk Geir Selbæk under Aldring i Norge-dagene.
Eldre personer med utviklingshemning forteller om hvorfor de vil lære mer om det å bli gammel. Denne filmen om seniorkurset Meg og min alder ble laget til Aldring i Norge-dagene.
Hvordan kan vi bo trygt hjemme lenger?
To helt ulike eksempler fra to helt forskjellige kommuner i Norge; Kinn og Oslo.
Geir Selbæk på scenen. Foto
Forskningssjef Geir Selbæk åpnet de første Aldring i Norge-dagene i Oslo kongressenter. Foto: Erlend Kirkevold.

Innsatsen framover har to grunnpilarer: Forebygging og tilrettelegging. Forebygging skjer gjennom hele livsløpet med mål om å bevare mest mulig av vår iboende kapasitet lengst mulig. Tilrettelegging handler om å dempe konsekvensene av sykdom og funksjonstap, som uansett vil være en del av aldringen, før eller helst senere. Det innebærer å sikre god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene til eldre.

Geir Selbæk i samtale med forsker Astri Syse, forskningsleder ved FHI Vegard Skirbekk og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Erlend Kirkevold

Mye nytt og nyttig på programmet

Aldring i Norge-dagene viser mulighetene, og ikke bare utfordringene knyttet til aldring og alderdom.

– Det vil både handle om hvordan den enkelte gjennom livet kan gjøre gode valg for å forebygge sykdom, óg om hvordan samfunnet kan legge til rette for de gode valgene, sier Selbæk.

Musikk og sang som verktøy i helse- og omsorgstjenestene er ett av de viktige temaene på Aldring i Norge-dagene 2022: Vegar Rangul fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg holder foredraget.

– Vi belyser viktige problemstillinger i alderdommen, som kulturdeltagelse, seksualitet, kjønnsperspektiver, familie, sosialt nettverk og rus. Vi viser blant annet hvordan helsevesenet kan møte økte krav fra flere eldre uten å gå på kompromiss med kvaliteten i tjenesten. I det ligger også en plan for å hjelpe hjelperne, sier Selbæk.

Hvordan skal vi hjelpe hjelperne? Leder Jane K. Hagen er en av dem som forteller hva de gjør for å hjelpe hjelperne. Hun jobber ved Klukstuen omsorgssenter og Parkgården sykehjem på Hamar.