Årsrapporter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Årsrapporter

Her kan du laste ned årsrapport fra Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. De siste årene har vi laget årsrapporter som er lettere tilgjengelige og som på en enklere måte presenterer oss og våre aktiviteter for hvert enkelt år.

Forside årsrapport 2020. Grafikk
Forsiden av årsrapport 2019

Om du ønsker å lese årsrapportene som hvert år leveres inn til «Nasjonale tjenester-årsrapporter» så finner du de i eRapport. Her finner du årsrapporter tilbake til 2009.