Ny temakoffert om demens til kommunene - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ny temakoffert om demens til kommunene

I disse dager får hukommelsesteam og koordinatorer i alle landets kommuner tilsendt en ny temakoffert med nytt og oppdatert veiledningsmateriell og redskaper til utredning og oppfølging av personer med demens som bor hjemme.