ah-04429_2500

Nye stimulusbøker til tester for kognitiv svikt og demens

Nye stimulusbøker til tester for kognitiv svikt og demens

Nå har det kommet to nye stimulusbøker som hører til testene Addenbrookes kognitive testbatteri og Klokkelesningstesten. Begge testene kan brukes ved utredning av personer med kognitiv svikt og demens.