Dette må jeg kunne som helse- og omsorgsarbeider Ny e-læring gjør det enklere for vikarer og nyansatte å tilegne seg faglig basiskunnskap

I disse dager er det mange sommervikarer uten relevant fagutdanning innenfor helse- og omsorg, som blir ansatt på sykehjem og i hjemmetjenester over hele landet. Hvordan kan de og andre nyansatte uten fagutdanning få en rask og enkel innføring i temaer som er viktige, for å gi kunne gi god omsorg til eldre?

«Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid»

Består av fire moduler:

Modul 1 – Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester

Modul 2 – Forutsetninger for gode tjenester

Modul 3 – Sykdommer hos eldre

Modul 4 – Omsorg – sentrale temaer

Du finner mer informasjon, og kan melde på deg, eller dine nyansatte her (krever registrering, og innlogging med Bank-ID)

– Dette er en hjelp til kommunene som skal bidra til å sikre et minimum av kunnskap hos nyansatte som trenger det, slik at de har den basiskunnskapen som trengs for å starte å jobbe i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier prosjektleder Linn Marie Høilund fra Aldring og helse.

Lettfattelig supplement til annen opplæring

E-læringen «Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid» er tenkt som et supplement til kommunenes øvrige opplæringsaktiviteter.

– Kommunen gjennomfører opplæring av sine nyansatte, og e-læringen kan inngå i dette opplæringsopplegget, fortsetter hun.

Høilund forteller at e-læringen er bygd opp med et enkelt språk og lettfattelige begrepsforklaringer slik at stoffet skal være lett tilgjengelig.

–Det er også viet en del plass til å belyse konkrete situasjoner fra arbeidshverdagen i både sykehjem og hjemmetjenester, for at e-læringen skal oppleves som praksisnær. Koblet opp mot opplæringsvakter på arbeidsplassen, så vil dette kunne gi en god effekt for den nyansatte selv om personen ikke har noen forhåndskunnskap om eller erfaring med helse- og omsorgsarbeid, sier Høilund.

Bruk sammen med praksis

E-læringen omfatter sentrale områder innen helse- og omsorg: Fra sykdommer hos eldre og taushetsplikten, til munnstell og observasjon og rapportering.

– Jeg håper kommunene ser dette som et nyttig supplement, og bruker dette strategisk i opplæringen. Det er viktig at ledere gir god oppfølging til de nyansatte, og at veiledere og kolleger stiller opp slik at det teoretiske kan koples opp mot virkelighetens verden. Bare på den måten kan kommunen få full effekt av «Dette må jeg kunne».

Dette må jeg kunne omfatter to nye e-læringer: Den som er omtalt her, og en e-læring som gir en kort innføring i tjenester for personer med utviklingshemning.

Alle som gjennomfører e-læringskurs får kursbevis.

Du finner mer informasjon, og kan melde på deg eller dine nyansatte her (krever registrering, og innlogging med Bank-ID)