Ny e-læring: «Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming»

I disse dager er det mange som starter som sommervikarer i bofellesskap og avlastningsboliger for personer med utviklingshemming, uten at de har den nødvendige fagkompetansen. Nå kan de få påfyll av faglig basiskunnskap.

«Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming»

E-læringskurs som består av fire moduler:

Modul 1 – Hva er utviklingshemming?

Modul 2 – Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester

Modul 3 – Forutsetninger for gode tjenester

Modul 4 – God helse for personer med utviklingshemming

Du finner mer informasjon, og kan melde på deg, eller dine nyansatte her (krever registrering, og innlogging med Bank-ID)

De fleste kommuner har egne opplegg for opplæring, som for eksempel opplæringsvakter, fadderordning og fagdager. Denne e-læringen kan være et supplement til kommunens egen opplæring.

Diskuter e-læring med erfarne kolleger

– Jeg håper at kommunene vil tilrettelegge for at nyansatte tar e-læringskurset, og at de får anledning til å diskutere innholdet med erfarne kolleger og faddere. Jeg mener dette er et godt utgangspunkt for videre læring, og at det vil være et godt supplement til kommunenes øvrige opplæringsløp, sier prosjektleder Kari Revheim. Hun er vernepleier og fagkonsulent i Aldring og helse.

– De som gjennomfører e-læringen kan tilegne seg faglig basiskunnskap på enkel måte, slik at de kan bidra til gode tjenester for barn, voksne og eldre med utviklingshemming, fortsetter hun.

Få grunnleggende forståelse

Revheim vil at de som tar e-læringen skal få kunnskap om hva det kan innebære å leve med en utviklingshemming. Hun er spesielt opptatt av at de nyansatte skal forstå hva som skal til, for å kunne gi forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming. Samtidig skal de få et grunnlag for å forstå sin rolle som tjenesteyter.

Kurset har et lettfattelig språk og gjør utstrakt bruk av case for å kople teori sammen med praksis for å gjøre stoffet mer tilgjengelig.

– Det handler om kommunikasjonsutfordringer, miljøarbeid, selvbestemmelse, kosthold og helseoppfølging, for å nevne noe, sier Revheim.

– Med e-læringen kan vi få medarbeidere som er bedre rustet til arbeidshverdagen, og som kan være med på å bidra til en bedre hverdag for personer med utviklingshemming, sier Revheim.

«Dette må jeg kunne» omfatter to nye e-læringer: Den som er omtalt her, og en e-læring som gir en kort innføring i helse- og omsorgsarbeid.

Alle som gjennomfører e-læringskurs får kursbevis.