Norden på fremmarsj for personer med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Norden på fremmarsj for personer med demens

Selv om det er forskjeller i de nordiske landenes arbeid for personer med demens, så går det fremover. Mens Sverige nå skal i gang med å lage sin første demensplan er vi i Norge i gang med vår andre.