Nedsatt syn og hørsel kan føre til symptomer på depresjon og angst - Aldring og helse

Nedsatt syn og hørsel kan føre til symptomer på depresjon og angst

Ved undersøkelser av eldre med nedsatt syn og hørsel bør det spørres om symptomer på angst og depresjon, mener forskere.