Når en av de nærmeste utvikler demens - Aldring og helse

Når en av de nærmeste utvikler demens

Ny bok gir pårørende et konkret, praktisk og nyttig redskap i møtet med demenssykdom i familien. Her vil pårørende få kunnskap og råd om små og store ting som har med demens å gjøre, som kan gjøre det lettere å håndtere sykdommen.