Maurtuva PensjonistPensjonatet - Aldring og helse

Maurtuva PensjonistPensjonatet

Etter ønske fra pårørende startet vi, Ida og Kjerstin, i 2013 opp et prosjekt med overnatting til deltakerne på Maurtuva TrivselTreff. Tilbudet fikk navnet Maurtuva PensjonistPensjonat og er et overnattingstilbud til hjemmeboende personer med demens. Oppdragsgiver er Inderøy kommune. Det som startet som et prosjekt i 2013 gikk over til drift i 2015.