Mange eldre lever med kronisk smerte i hverdagen - Aldring og helse

Mange eldre lever med kronisk smerte i hverdagen

Mer enn hver tredje eldre lever med kronisk smerte, og for kvinner er tallet enda høyere, viser en studie gjennomført i 14 europeiske land. Eldre sør i Europa rapporterer om mer smerter enn dem lenger nord.