Legemiddelet mot Alzheimers sykdom som gjenoppstod

– Dette er veldig spennende og litt overraskende, sier forskningssjef i Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbæk. Det dreier seg om at det første medikamentet som skal kunne påvirke selve sykdomsprosessen ved Alzheimers sykdom er godkjent i USA.

– Aducanumab er medikamentet som sto opp fra de døde, sier forskningssjefen.

Møtte motstand

Portrett Geir Selbæk. Foto
Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

I første omgang stanset legemiddelfirmaene bak, amerikanske Biogen og japanske Eisai co., to avgjørende studier fordi analysene ikke viste at det hadde noen effekt. Senere ble det funnet effekt for noen undergrupper i den ene studien. Det gjaldt særlig de som fikk høyest dose med medikamentet. Derfor søkte firmaene om godkjenning hos Food and Drug Administration (FDA) i USA. 

– Etter at en ekstern faggruppe ikke mente resultatene var gode nok for godkjenning, tvilte de fleste på at FDA ville si ja i går. Men det skjedde altså, sier han.

– Det er først og fremst gledelig at vi er kommet mye nærmere en sykdomsmodifiserende behandling av Alzheimer sykdom. Det betyr at behandlingen påvirker selve sykdomsprosessen. I dette tilfelle at det fjerner beta-amyloid, som vi tror er en av hovedårsakene til Alzheimer.

Gjelder i tidlig fase av Alzheimers

– Samtidig må vi være klar over at dette ikke gjelder alle som har diagnosen Alzheimer sykdom, men bare de som har sykdommen i tidlig fase, kanskje også så tidlig at de ikke fyller kriteriene for en demensdiagnose.

Han forteller at man i tillegg må påvise økt forekomst av beta-amyloid i hjernen. Beta-amyloid dannes ved nedbryting av et protein. Det krever spinalvæskeundersøkelse eller skanning av hjernen (amyloid-PET).

Krever ny gjennomgang

Siden resultatene så langt har vært kontroversielle, krever FDA at man gjør nye studier i forbindelse med at medikamentet tas i bruk.

Det vil nok kunne ta en stund før legemiddelet blir tilgjengelig i Norge. 

– Legemiddelmyndighetene i Europa skal eventuelt gjøre en egen godkjenning, men det er trolig at de følger FDA. Kanskje det kan være tilgjengelig for enkelte grupper i løpet av ett års tid, sier Selbæk.

– Hvis medikamentet blir godkjent også i Norge, vil det innebære nye krav til diagnose av demens. Diagnosen bør stilles tidligere og med større presisjon.

Her finner du tidligere saker om Aducanumab og andre legemidler under utvikling:

Kur mot Alzheimers sykdom møter motstand

Positivt avventende til nytt medikament mot demens

Les om utviklingen av legemiddelet Donanemab