Lanserer nyttig e-læring, for raskt å kunne oppdage endring i tilstanden hos eldre

Et nytt e-læringskurs vil gi en første introduksjon til temaet observasjonskompetanse for deg som ikke har relevant fagutdanning, og som arbeider med eldre i kommunale helse- og omsorgstjenester

Sykdom hos eldre kan ofte bli mer alvorlig enn hos yngre, samtidig som vanlige symptomer kan mangle. Ofte kan det bare være en endring i tilstanden til personen som gir mistanke om at noe er galt. 

Portrett av kvinne. Foto.
Opptatt av god e-læring: prosjektmedarbeider og sykepleier Linn Marie Høilund. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

– E-læringen skal bidra til å til at du blir i stand til å oppdage endringer hos eldre gjennom å gjøre observasjoner i en bestemt rekkefølge. Det skal sikre at du fanger opp svikt med størst alvorlighetsgrad først og dermed sørger for at de riktige tiltakene blir satt i verk, sier prosjektmedarbeider og sykepleier Linn Marie Høilund i Aldring og helse. 

– Siden kurset først og fremst er rettet mot ansatte som ikke har formell utdanning innenfor helse- og omsorg har vi i e-læringen blant annet lagt vekt på de grunnleggende observasjonene du kan utføre ved å bruke sansene, fortsetter hun.

Kurset er bygget opp med et lettfattelig språk og enkel visualisering av tematikken. Det er også i dette, som i de andre Dette må jeg kunne-kursene, viet en del plass til de konkrete situasjonene som ofte kan oppstå i arbeidshverdagen. 

– Kurset vil også gi deg et grunnlag slik at du kan kommunisere observasjonene til annet helse- og omsorgspersonell på en enkel, effektiv og strukturert måte, sier Høilund. 

En første intro til ABCDEF-metoden og verktøyet ISBAR

ABCDEF står for:

A- airways – luftveier
B- breathing – respirasjon
C- circulation- sirkulasjon
D- disability – bevissthet
E- exposure/environment – kroppsundersøkelse/omgivelser
F – further care – videre oppfølging

ISBAR står for:

• Identitet
• Situasjon
• Bakgrunn
• Aktuell tilstand
• Råd

E-læringen bør inngå i en større sammenheng knyttet til lokal opplæring, som også omfatter opplæring/veiledning i praksis, for at deltageren skal få fullt utbytte av kurset. 

– E-læringen er først og fremst relevant for ansatte uten relevant fagutdanning innenfor helse- og omsorgstjenesten, men den kan også være nyttig for annet helse- og omsorgspersonell som har interesse for temaet og ønsker det presentert på en lettfattelig måte, sier Høilund.

Overordnede læringsmål 

Etter gjennomgått kurs, skal du:

• Ha kunnskap om ABCDEF-metoden og hvilke grunnleggende observasjoner og tiltak som hører til metoden
• Ha kunnskap om verktøyet ISBAR, hva bokstavene står for og når kommunikasjonsverktøyet skal brukes
• Ha kunnskap om ditt ansvar når du er hos en pasient som har en endring i sin tilstand
• Ha kunnskap om observasjoner hos eldre som kan kreve særlig årvåkenhet
• Kunne prioritere og utføre observasjoner systematisk etter ABCDEF-metoden

Kurset er estimert til å ta deg ca. 1,5 time.

Du finner e-læringen her

Kurset er utarbeidet av Nasjonalt senter for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.