Fysisk aktivitet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan bidra til å bevare den enkeltes funksjonsnivå. Dette kan samtidig gi verdifulle og kjærkomne avbrekk i hverdagen.

Gode råd for en aktiv hverdag

Aldring og helse har laget en plakat med gode råd for en aktiv hverdag. Plakaten er ment for personer med demens og kan benyttes på syke- og pleiehjem, så vel som i hjemmet.

Last ned plakaten her

Finn flere plakater og brosjyrer her

Fysisk aktivitet på sykehjem

Det er lett å bli passiv etter å ha flyttet på sykehjem, men regelmessig trening har vist god effekt, både på fysisk og mental helse og livskvalitet. Treningsprogrammet HIFE ble brukt til treningsstudien EXDEM.

Treningsstudiet EXDEM – EXercise for DEMentia, resultater

Treningsprogrammet HIFE, brukt til treningsstudiet EXDEM (pdf)

Fysisk aktivitet på sykehjem, HiOA Rapport 2017 nr 8

Trim for eldre anno 2020

Her finner du en moderne variant av den tradisjonelle «Trim for eldre», som kan utføres hjemme eller på dagsenter/sykehjem. Filmene har ulik vanskelighetsgrad, og øvelsene har som mål å opprettholde eller øke funksjon, styrke og balanse. Filmene er motiverende og øvelsene lette å følge.

Exorlive medley
Stående med støtte
Sittende trening

Sterk og stødig

Aldring og helse har i samarbeid med Sterk og stødig, NTNU og Drammen kommune produsert to nye treningsfilmer som kan brukes hjemme og i sykehjem. Én for de med ganghjelpemidler og én for de som går uten.

Sterk og stødig. For deg som går med ganghjelpemidler.
Sterk og stødig uten ganghjelpemidler

Forebygging av fall hjemme

Hele en av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fallforebyggende trening hjelper deg som vil unngå fall.

Øvelser for å forebygge fall

Brosjyren Øvelser for å forebygge fall – for deg som trenger hjelpemidler når du går utendørs (pdf)

Øvelser for å forebygge fall – for deg som føler deg litt ustø når du går utendørs (PDF)

Nasjonale faglige råd: Fysisk aktivitet for voksne og eldre

Voksne og eldre bør i følge Nasjonale faglige råd hver uke være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet.

Helsedirektoretets faglige råd

Sterk og stødig hjemme

«Sterk og stødig» er for hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Her finner du blant annet nedlastbare hefter med øvelser for trening av styrke og balanse.

sterkogstodig.no

Betalingstjenester åpner sidene sine

Motiwiev og Televindu har begge gjort sine tjenester gratis å bruke i forbindelse med koronapandemien.

Motiview

Filmbibliotek med filmer fra kjente omgivelser så eldre får følelsen av å komme ut på tur

Motiview er et filmbibliotek som både brukes som motivasjon til fysisk aktivitet og som kognitiv stimulans. Ved å se filmer fra kjente omgivelser med valgfri musikk får eldre opplevelsen av å komme ut på tur. Verktøyet har over 1 800 filmer fra 38 land. Motiview er en del av regjeringens eldrereform «Leve Hele Livet». Som følge av COVID-19-situasjonen ønsker Motitech å tilby Motiview gratis i 2 måneder for sykehjem, omsorgsboliger, hverdagsrehabilitering og lignende

Les mer om Motiview

Opprett en bruker

Televindu

Videoplattform tilrettelagt for personer med demens

Televindu er en videoplattform tilrettelagt for personer med demens eller andre former for kognitiv svikt. Plattformen fokuserer på videoer fra områder og aktiviteter de eldre har en spesiell tilknytning til. Dette skaper gode forutsetninger for nære samtaler omkring minner fra tidligere tider og omkring noe spennende en ser sammen. Dette gir en følelse av selvsikkerhet og selvstendighet, og kan brukes som et hjelpemiddel til reminisensterapi. I forbindelse med koronasituasjonen er tjenesten gratis fram til i sommer. 

Les mer om Televindu