Aktivitet i hverdagen – Aldring og helse

Aktivitet i hverdagen

Myndighetene anbefaler oss å holde oss mest mulig hjemme og på avstand fra andre i det offentlige rom. Mange trenings- og aktivitetstilbud er stengt. Her er forslag til aktiviteter for kropp og sinn, som kan bidra til å opprettholde gode funksjoner. Slike aktiviteter har positiv effekt for både helse og livskvalitet.

Gruppetrening. Foto

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan bidra til å bevare den enkeltes funksjonsnivå. Dette kan samtidig gi verdifulle og kjærkomne avbrekk i hverdagen.
Les mer om fysisk aktivitet
Mann løser sudoku. Foto

Aktiviteter for hjernen

Regelmessig «trim» av hjernen er bra for hjernehelsen. Å utfordre hukommelse, oppmerksomhet og problemløsende evner kan bidra i positiv retning.
Les mer om aktiviteter for hjernen
Eldre dame skyper. Foto

Sosial aktivitet

Vær så sosial du kan i disse dager. Sosiale stimuli gjør hjernen godt. Her får du sosial input, så godt som teknologien kan bidra med.
Les mer om sosial aktivitet
Eldre mann ser på skulpturer. Foto

Kulturell aktivitet

Kultur er med på å gi meningsfulle dager for eldre, og kan sammen med andre aktiviteter ha effekt både på helse og livskvalitet.
Les mer om kulturelle aktiviteter