Fagdag med fokus på hvordan få til et godt pårørendesamarbeid

Sammen om gode tjenester til personer med utviklingshemming

Nasjonalt senter for Aldring og helse og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) får tilbakemeldinger fra både pårørende og ansatte om at samarbeid kan være vanskelig. Vi ønsker å bidra til tjenestestøtte og arrangerer derfor en fagdag med fokus på hvordan få til et godt pårørendesamarbeid.

Fagdagen vil inneholde perspektivet fra brukerorganisasjoner og pårørende, nyttige verktøy, Helsedirektoratets forventninger og gode eksempler fra kommuner. Hovedtemaene er i utgangspunktet knyttet til pårørendesamarbeid til voksne med utviklingshemming, men vil være relevant for alle.

Målgruppen for fagdagen er ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene, pårørende til personer med utviklingshemming og andre som er opptatt av temaet.

Du kan også lese om fagdagen på sidene til NAKU.

Praktisk om Fagdagen

Fagdagen holdes på Scandic Oslo Airport torsdag 9.november 2023.

Noen foredragsholdere:

Cato Brunvand Ellingsen, fagsjef Stiftelsen SOR, kommer og snakker om FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og dens betydning for ansatte og pårørende.

Bjørg Røstbø er mor og leder for tjenestetilbudet til en innbygger med omfattende behov for omsorgstjenester. Hun setter i sitt foredrag søkelys på hva som har vært viktige suksessfaktorer i det gode pårørendesamarbeidet hun har opplevd.

Ingrid Fosse, miljøterapeut og etikkveileder fra Bærum kommune, gir oss gode verktøy for etisk refleksjon i pårørendesamarbeidet.

Fagdagen arrangeres i samarbeid mellom Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Nasjonalt senter for aldring og helse.