Sammen om gode tjenester til personer med utviklingshemming

Fagdagen er nå fulltegnet og påmelding stengt.

Nasjonalt senter for Aldring og helse og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) får tilbakemeldinger fra både pårørende og ansatte om at samarbeid kan være vanskelig. Vi ønsker å bidra til tjenestestøtte og arrangerer derfor en fagdag med fokus på hvordan få til et godt pårørendesamarbeid.

Fagdagen vil inneholde perspektivet fra brukerorganisasjoner og pårørende, nyttige verktøy, Helsedirektoratets forventninger og gode eksempler fra kommuner. Hovedtemaene er i utgangspunktet knyttet til pårørendesamarbeid til voksne med utviklingshemming, men vil være relevant for alle.

Målgruppen for fagdagen er ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene, pårørende til personer med utviklingshemming og andre som er opptatt av temaet.

Du kan også lese om fagdagen på sidene til NAKU.