Praktisk info om fagdagen

Sted: Scandic Oslo Airport

Dato: Torsdag 9.november 2023

Noen foredragsholdere

Cato Brunvand Ellingsen, fagsjef Stiftelsen SOR, kommer og snakker om FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og dens betydning for ansatte og pårørende.

Bjørg Røstbø er mor og leder for tjenestetilbudet til en innbygger med omfattende behov for omsorgstjenester. Hun setter i sitt foredrag søkelys på hva som har vært viktige suksessfaktorer i det gode pårørendesamarbeidet hun har opplevd.

Ingrid Fosse, miljøterapeut og etikkveileder fra Bærum kommune, gir oss gode verktøy for etisk refleksjon i pårørendesamarbeidet.

Fagdagen arrangeres i samarbeid mellom Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Nasjonalt senter for aldring og helse.