Klart for landskonferanse - Aldring og helse

Klart for landskonferanse

Mandag 24. april starter Landskonferansen i alderspsykiatri på Hamar. I år arrangeres den i samarbeid med Avdeling for alderspsykiatri og Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF.