"jeg trodde jeg var den eneste som hadde det sånn..." - Aldring og helse

"jeg trodde jeg var den eneste som hadde det sånn…"