"Jeg gikk ut bakveien..." - Aldring og helse

"Jeg gikk ut bakveien…"

Formål med prosjektet var å gi kunnskap om hvilke forhold og prosesser som bidrar til utstøting av arbeidstakere med funksjonshemning i arbeidslivet.