Intervensjon mot risikofaktorer for hjerte- og karsykdom senket ikke risikoen for demens

En ny intervensjonsstudie har sett på hvordan et intervensjonsprogram som fokuserer på å endre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom kan påvirke forekomsten av demens blant hjemmeboende eldre i alderen 70-78 år.