Hva er demens? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det finnes mange flere.