Program - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Program

Hukommelsesteamkonferansen 7. - 8. September

Dag 1 – tirsdag 7. september

0900-0920 Velkommen og siste nytt

Mona Michelet, ergoterapeut og stipendiat og Thea C. Bredholt, ergoterapeut MSc, begge Aldring og helse

0920-1000 Nytt om demensforskning

Geir Selbæk, Forskningssjef i Aldring og helse

1000-1010 Pause

1010-1025 Fra bekymring til diagnose

Erfaringsrepresentanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen

1025-1110 Demensutredning – hvem, hva, hvor?

Thale Kinne Rønqvist, nevropsykolog og Jørgen Wagle, psykolog, PhD og forsker, begge Aldring og helse

1110-1120 Pause

1120-1200 Multicultural Cognitive Examination (MCE)

Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, Oslo Universitetssykehus

1200-1245 Lunsj

1245-1355 Observasjonskompetanse i hukommelsesteamet

«Hæ…hva sa du?»– betydningen av å kartlegge og følge opp hørsel

Christian Myrstad, geriater, sykehuset I Levanger, stipendiat Aldring og helse

Munnhelse hos eldre

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) (navn kommer)

Røde flagg – tegn på somatisk sykdom

Sverre Bergh, psykiater, PhD og forskningsleder, sykehuset Innlandet og Aldring og helse

1355-1405 Pause

1405-1515 Teamenes time

Hukommelsesteam og samarbeidet med fastlegene

Ruth Haslerud, Geriatrisk sykepleier, Fagleder-Kompetansesenteret, Stavanger kommune

Digital pårørendeskole

Ingrid Mydland, spesialsykepleier, Hukommelsesteamet Kristiansand kommune

Nettverk og nettverksarbeid

Linda S. Blålid Lågeide, demenskoordinator Kinn kommune

Demensvennlig samfunn

Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen

1515-1530 Oppsummering og avslutning for dagen

Mona Michelet og Thea C. Bredholt


Dag 2 – onsdag 8. september

0900-0930 Demensplan 2025 – hukommelsesteamenes rolle

Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2025, Helsedirektoratet
Mona Michelet og Thea C. Bredholt

0930-1005 Korona og personer med demens – noen erfaringer

Mina Gerhardsen, generalsekretær
Vigdis Irene Ween, demensveileder, Nasjonalforeningen for folkehelsen

1005-1015 Pause

1015-1130 Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) hos hjemmeboende

Hvordan forstå APSD

Thale Kinne Rønqvist

APSD og udekkede behov

Mona Michelet

Mestring og håndtering av APSD – utfordringer og løsninger i praksis

Bodil Pedersen, vernepleier, Ressurssenter for demens, Trondheim kommune

1130-1215 Lunsj

1215-1255 Pasientens rettigheter – samtykke, informasjon og medvirkning

Oda Vestby Hansen, jurist, Aldring og helse

1255-1320 Når personer med demens har mindreårige barn – hva bør vi gjøre?

Celine Haaland-Johansen, sykepleier, master i tjenesteutvikling til eldre, Aldring og helse

1320-1330 Pause

1330 Individuell kognitiv stimuleringsterapi – «hjernetrim» for hjemmeboende

Torhild Holthe, ergoterapeut, PhD, Rita Weum, ergoterapeut, begge Aldring og helse

1410-1420 Pause

1420-1500 Hjelpemidler og velferdsteknologi

La oss gjøre det enkelt – bruk av hverdagsteknologi

Lone Storgaard, ergoterapeut/fagkonsulent, Senter for fagutvikling og forskning /
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo kommune

Informasjon og tjenester fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging for personer med demens

Hilde Fresjarå, seniorrådgiver, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

1500-1515 Oppsummering og avslutning

Mona Michelet og Thea C. Bredholt