HøyKult - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

HøyKult

Høyhastighetsnett til kultur- og underholdningsprosjekt for eldre i Trondheim

Formål

Å prøve ut et datatilbud til funksjonshemmede eldre og ikke- funksjonshemmede eldre, knyttet til eldresentra og til kulturhuset Gulhuset, men også tilpasset hjemmeboende funksjonshemmede.

Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune – Strinda distrikt og FoA. 

Rapport:

Jan Benestad og Karin Amble (2002): Tilrettelegging av datatilbud 

Prosjektleder:

Karin Amble.