Smakebiter fra Demensdagene 2021 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Smakebiter fra Demensdagene 2021

Her får du smakebiter fra Demensdagene 2021, 7.-8. desember.

Et nytt medikament som er godkjent i USA gir håp om at vi nærmer oss kurerende behandling av demens. 

Forskningssjef Geir Selbæk går i videoen over inn på hvorfor nyhetene på demensområdet kan endre norsk demensdiagnostikk totalt. 

– Da kan diagnostikk med samme grad av presisjon bli tilgjengelig om du bor på Senja, i Karasjok eller i Oslo. 

Hvorfor i all verden skal unge folk bo på et sykehjem?

Mye skjedde under Demensdagene 2021. Her er noen glimt fra konferansen Tiden teller!

Kinn og Oslo kommune er ulike på så mange forskjellige måter. Hva slags utfordringer ser de for seg når antallet personer med demens øker?

Hva slags vurderinger bør du gjøre ved utredning av demens blant personer med minoritetsbakgrunn?
Hva kan du gjøre når kulturforskjeller gjør pleie og omsorg vanskelig? Det kan du få vite mer om på Demensdagene, der Leoul Mekonen skal snakke om hvordan vi kan overkomme kulturforskjeller.

Ida Sande i videoen under er forretningsutvikler i DnB, og jobber med digitale løsninger for eldre og andre som ikke er digitale.

Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse inviterte til de digitale Demensdagene.
Geir Selbæk leder Demensdagene 7.-8. desember.