Få rabatt på viktige lærebøker ifm. Demensdagene - Nasjonalt senter for aldring og helse

Få rabatt på viktige lærebøker ifm. Demensdagene

Klikk på knappen til boka du vil ha, så kommer du direkte til varen i nettbutikken. Bruk rabattkoden Demens2021 i handlekurven, og få 20 prosent rabatt frem til og med 24.desember.

Denne læreboka er skrevet for helsepersonell med bachelorgrad, psykologer og leger, men den vil
også være nyttig for annet helsepersonell som i sitt arbeid møter personer med demens.
Boka er skrevet for fagskolestudenter. I tillegg er målgruppa helse- og sosialfaglige bachelorstudenter, studenter som tar videreutdanninger på fagfeltet og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.