Grunnleggende om demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Grunnleggende om demens

Du kan nå få en grunnleggende innføring i demenssykdommer, og hvordan mennesker som får demens og deres nærstående kan møte sykdommen.