E-læring om depresjon hos eldre godkjent som videre- og etterutdanning for leger - Nasjonalt senter for aldring og helse

E-læring om depresjon hos eldre godkjent som videre- og etterutdanning for leger

E-læringen Depresjon hos eldre er nå godkjent som videre- og etterutdanning for leger.
– Godkjenningen fra Den norske legeforening er en stor og gledelig nyhet for oss, sier Eivind Aakhus, avdelingsoverlege ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet, og en av initiativtakerne til nettressursen.

– Vi setter enormt stor pris på den anerkjennelsen dette innebærer, sier Eivind Aakhus

– Vi setter enormt pris på den anerkjennelsen det er at også spesialistkomiteene i geriatri, psykiatri og allmennmedisin nå godkjenner kurset for disse faggruppene. Nå er det bare å håpe at våre kolleger innenfor disse fagene også setter pris på kurset, sier han.

Fagforbundet har tidligere godkjent e-læringen Depresjon hos eldre.

Diagnostikk og behandling av eldre med depresjon

Eivind Aakhus, Ingeborg Granlund og Signe Flottorp utviklet i 2013 nettressursen Depresjon hos eldre i forbindelse med doktorgradsprosjektet til Aakhus. Målsettingen med nettstedet var å gi helsepersonell i primærhelsetjenesten nyttige verktøy for diagnostikk og behandling av eldre med depresjon. 

– Tilbakemeldingene vi fikk fra deltakere i prosjektet var positive, men på grunn av forskningsdesignet var det begrenset hvor mye vi kunne spre kunnskapen om nettstedet. Da vi kontaktet Aldring og helse med spørsmål om interesse for å videreutvikle nettressursene, fikk vi en veldig positiv respons, forteller Eivind Aakhus. 

E-læringen favner i dag bredere enn «bare» primærhelsetjenesten, og den har en høyere kvalitet enn det første kurset vi utviklet.

Eivind Aakhus

Anerkjennelse av oppdatert ressurs

Siden 2016 har samarbeidspartnerne oppdatert og videreutviklet nettressursen Depresjon hos eldre

– I samarbeid med gode kolleger med spisskompetanse innenfor sine områder er nettkurset nå fullstendig revidert. Bidragene har medført at e-læringen i dag favner bredere enn «bare» primærhelsetjenesten, og at den har en høyere kvalitet enn det første kurset vi utviklet. At spesialistkomiteene i geriatri, psykiatri og allmennmedisin godkjenner kurset som nyttig for disse legegruppene er en anerkjennelse av dette. 

Gjennomført og bestått e-læring Depresjon hos eldre er hittil godkjent av: 

Den norske legeforening, med:
Allmennmedisin: Godkjent med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Psykiatri: Godkjent med 8 timer for spesialistenes etterutdanning.
Geriatri: Godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fagforbundet, med 8 timer.

Dagsaktuelt tema

– Det har vært understreket før hvor viktig det er å nå ut med informasjon om depresjon hos eldre, men temaet er kanskje særlig aktuelt nå?

– Vi må forvente at helsepersonell skaffer seg kunnskap om hvordan depresjon hos eldre arter seg og hvilke terapeutiske grep man har tilgjengelig. Det dreier seg ikke bare om medisiner, men også at eldre kan profitere på samtalebehandling, sier Aakhus.

– Ett av foredragene i kurset, av fastlege Bente Aschim, fremhever på en veldig god måte hvordan fastleger kan rydde rom i praksisen sin til å tilby kognitiv terapi til sine pasienter, selv i en travel fastlege-hverdag. Det er veldig inspirerende! 

– Vi tror jo at eldre i utgangspunktet har mindre robuste sosiale nettverk enn yngre voksne, og derfor har vært spesielt sårbare overfor isolasjon og nedstenging under pandemien. I vår kliniske hverdag i alderspsykiatrien begynte vi allerede i høst å se effekten av pandemien i form av at isolasjon og ensomhet under pandemien ble nevnt som bidragende til at pasienter hadde fått mer angst og depresjon. Så, ja, temaet er særlig aktuelt nå! 

– Hvem bør ta dette kurset?

– Kurset er relevant for alt helsepersonell som jobber med eldre, enten det er i kommunens ulike helsetilbud (fastlegekontorer, hjemmetjeneste, psykisk helse og sykehjem) og i somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Selv om noen av foredragene kan rette seg spesifikt mot leger og spesialsykepleiere, er det likevel rikelig med relevant informasjon om kommunikasjon med eldre deprimerte, kartlegging av depresjon og monitorering av depresjonsbehandling. Det som er spesielt fint med kurset, er at det egner seg godt for gjennomføring i fagfellesskap, som for eksempel faglunsjer. Hvert foredrag varer ikke mer enn 20 minutter og etterfølges av en kort refleksjonsoppgave eller to, noe som kan bidra til at den enkelte får muligheten til å bearbeide foredraget i sin egen jobb-hverdag, avslutter Eivind Aakhus.

Gå til e-læringen om depresjon hos eldre

Gå til nettressursen Depresjon hos eldre