Gode erfaringer med pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende

– Evalueringer viser at et stort antall pårørende opplever at pårørendeskoler og samtalegrupper er til nytte og støtte i hverdagen og vektlegger at det er av stor betydning å snakke med andre i samme situasjon, sier prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt ved Aldring og helse.