Funksjonsnedsettelse, mestring og depresjon - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Funksjonsnedsettelse, mestring og depresjon

Studier har vist at depresjon er mer utbredt blant mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom enn i befolkningen for øvrig. Men mange personer med funksjonsnedsettelse har god mestring og høy livskvalitet og opplever ikke depresjon.