Hjernetrim i hjemmet - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Hjernetrim i hjemmet

Individuell kognitiv stimuleringsterapi skal styrke gjenværende ressurser hos personer med demens. Forskning har vist at individuell kognitiv stimulering kan bidra til færre depressive symptomer og bedre helserelatert livskvalitet hos pårørende, samt til å bedre relasjonen mellom de involverte.

Prosjektet «Hjernetrim i hjemmet» har til hensikt å evaluere pårørendes opplevelse av å bruke manualen Å gjøre en forskjell 3 for individuell kognitiv stimuleringsterapi. Dette primært for å få kunnskap om brukervennlighet og nytte av manualen og sekundært for å få kunnskap om pårørende har behov for støtte og veiledning for å være pådriver i individuell kognitiv stimuleringsterapi.

Vi vil rekruttere pårørende gjennom Nasjonalforeningen sentralt og lokalt. Deltakere får tilsendt en manual gratis og blir bedt om å bruke den sammen med sin ektefelle/familiemedlem i 8 uker. Prosjektet vil ta i bruk en kvalitativ metode, med semistrukturerte intervju.Vi vil intervjue pårørende over Teams/ved fysisk oppmøte etter 4 og 8 uker fra oppstartsdato for deltakeren. NKS Olaviken i Bergen deltar og rekrutterer fra sin region. Vi rekrutterer fra Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Se bokomtale her: https://butikk.aldringoghelse.no/kognisjon-og-demens/utgivelser/aa-gjore-en-forskjell-3

Se også NKS Olaviken: https://olaviken.no/fag-og-forskning/forskning-og-kvalitetsregistre