– Et stort og samlende arrangement for fotfolket og spesialistene - Aldring og helse

– Et stort og samlende arrangement for fotfolket og spesialistene

Knut Engedal har vært med på å arrangere Demensdagene siden starten for 20 år siden. Han er tidligere fag- og forskningssjef i Aldring og helse, og er nå seniorforsker.