Et nytt år med videreføring av pårørendetiltak og tilskuddsmidler

Nå kan kommuner og spesialisthelsetjenester søke om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper. Så langt i gjennomføringen av Demensplan 2020 er tilbudene representert i 73 prosent av landets kommuner.

Aldring og helse oppfordrer alle til å videreføre tilbud. Det er heller ikke for sent å starte opp. Det kan være lurt å se til nabokommuner om det er hensiktsmessig med et interkommunalt samarbeid. Både når det gjelder tilfang på deltakere, utnyttelse av faglige ressurser og muligheten for økt hyppighet av kurs, sier prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt i Aldring og helse.

For kommuner som ikke har søkt tidligere og for andre som har behov, vil Aldring og helse kunne bistå med veiledning.

Les mer om drift av tilbud for pårørendeskoler og samtalegrupper, og se kriterier og søknadsskjemaer

Aldring og helse administrerer mestringskurs tilpasset yngre personer med demens og deres pårørende, samt barn og unge voksne som har en forelder med demens.

Møteplass for mestring, Tid til å være ung? og Sommerleir vil bli videreført i 2020. Aldring og helse håper at informasjon om disse tilbudene blir videreformidlet til de aktuelle målgruppene, avslutter Hotvedt.