Møteplass for mestring

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kurset er lagt opp over tre dager med overnatting.

Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon. Som en del av demensplanarbeidet arrangeres seks årlige kurs i alle landets helseregioner.

Deltakeravgiften er kroner 1.000 per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1.000 kroner per par dekkes av en tilskuddsordning. Kursene ledes av fagansvarlig helsepersonell i samarbeid med representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I 2019 deltok 104 personer på kursene (52 «par»). Evalueringene viser at Møteplass for mestring gir både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, kunnskap og felles forståelse for hva demens kan innebære i hverdagen.