Er det behov for at folk flest vet mer om demens? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonalforeningen har ordet: Er det behov for at folk flest vet mer om demens?

Ingen ønsker å være den som unnlot å hjelpe en som har gått seg bort eller som er skadet, men ofte hører vi likevel om at det skjer.