Eldreministeren lanserer nysatsing til beste for mennesker med demens - Aldring og helse

Eldreministeren lanserer nysatsing til beste for mennesker med demens

22.05.2018 I dag lanserer eldreminister Åse Michaelsen en nyvinning innen norsk demensomsorg på Solberglia sykehjem i Nedre Eiker. Nå skal ansatte i demensomsorgen landet over få kjærkommen kompetanse om palliasjon – lindrende behandling for pasienter med uhelbredelig sykdom – til beste for mennesker med en demenssykdom.