Omsorg ved livets slutt for personer med demens

Ny e-læringssatsning for leger om palliasjon og demens lansert

Ny e-læringssatsning for leger om palliasjon og demens lansert

– Lindrende behandling ved livets slutt og personsentrert omsorg må gå hånd i hånd i demensomsorgen. Det sier Aart Huurnink, overlege ved Lindrende enhet på Boganes sykehjem i Stavanger.
26.03.2019