Eldre med nedsatt funksjonsevne har flere besøk på akuttmottak - Aldring og helse

Eldre med nedsatt funksjonsevne har flere besøk på akuttmottak

En studie har funnet at eldre med funksjonsnedsettelser er hyppigere på akutten enn andre. Men denne gruppen har ikke flere innleggelser på sykehus enn befolkningen for øvrig.

Undersøkelser har vist at eldre står for 18 prosent av det totale besøket i akuttmottak i USA. Et forskerteam i Toscana i Italia bestemte seg derfor for å undersøke om det er særlig eldre med nedsatt funksjonsevne som  oppsøker akutten oftest.

I studien undersøkte de alle over 75 år som besøkte et akuttmottak. Deltakerne ble intervjuet og funksjonsevne ble kartlagt hos samtlige, samtidig som blodprøver og vekt ble målt. Deltakerne måtte også igjennom kognitive tester og en større depresjonstest.

Da de fulgte opp deltakerne etter ett år, fant forskerne at 17 prosent av personene med funksjonsnedsettelser hadde vært på akutten det året. Av disse ble 44 prosent innlagt. Nedsatt funksjonsevne viste en klar sammenheng med antall besøk på akuttmottaket, men det var ingen sammenheng med innleggelse på sykehus sammenlignet med de andre deltakerne i undersøkelsen.

Resultatene indikerer at eldre med funksjonsnedsettelser har høyere risiko for å havne på akuttmottak, men at de ikke har høyere risiko for å bli innlagt på sykehus. Forskerne spekulerer derfor i om akutten dekker et sosialt behov hos eldre med funksjonsnedsettelser, noe de mener akuttmottakene bør kartlegge.

Bakgrunnen for at de oppsøkte akuttmottaket ble ikke undersøkt.

Referanse

Laudisio, A., Marzetti, E., Franceschi, F., Bernabei, R., & Zuccalà, G. (2015). Disability is associated with emergency room visits in the elderly: a population-based study. Aging clinical and experimental research, 27(5), 663-671.