Ektefellers opplevelse av Inn på tunet-dagaktivitetstilbud for personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ektefellers opplevelse av Inn på tunet-dagaktivitetstilbud for personer med demens

Ektefeller/samboere opplever at Inn på tunet er et helsefremmende tilbud. De synes at et slikt dagaktivitetstilbud legger til rette for identitetsfremmende aktiviteter for personen med demens.