Det holder ikke å informere om helsefordelene ved fysisk aktivitet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Det holder ikke å informere om helsefordelene ved fysisk aktivitet

En ny oversiktsartikkel har analysert forskning på tiltak som har som mål å få eldre mer fysisk aktive. Den konkluderer med at særlig det å trives og ha det morsomt med andre er en stor motivasjonsfaktor.