Depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Depresjon hos eldre

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. På den nye nettsiden Depresjon hos eldre finner du anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon.

– Hva kan du gjøre når du møter eldre deprimerte pasienter?
spør initiativtaker og alderspsykiater, Eivind Aakhus ved Sykehuset Innlandet,
ved lanseringen av den nye nettsiden Depresjon hos eldre i dag.

Det er akkurat det nettsiden kan gi deg svar på. For
eksempel, visste du at fysisk aktivitet og sosiale tiltak kan forebygge og til
og med behandle mildere former for depresjon, og at anti-depressiver ofte ikke
er til nytte ved milde depresjoner? 

På nettsiden lærer du om hvorfor eldre er spesielt utsatte
for depresjon, og hvilke tiltak som fungerer.

I tillegg til anbefalingene om behandling og rådgivning, så
finner du viktig informasjon om temaer som psykoterapi, problemløsningsterapi
(PLT), fysisk aktivitet, sosial kontakt, selvhjelp, samhandling, søvn, angst,
rus og selvmord.

Du finner kunnskapsbaserte anbefalinger, manualer,
sjekklister og arbeidshefter, og du finner opplæringsressurser i form av
videoer, foredrag og E-læringskurs. E-læringskurset gir en innføring i
diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.

Nettsiden er utviklet med tanke på at det faglige innholdet
kan brukes i intern undervisning og faglig oppdatering i et arbeidsfellesskap.
Du og dine kolleger vil kunne ha nytte av disse resursene, som du finner på
nettsiden.

­– Nettsiden kan bidra til å gjøre deg til en enda bedre
hjelper i møtet med den deprimerte pasienten, sier Aakhus.

www.depresjonhoseldre.no
er et samarbeid mellom Aldring og helse og Sykehuset Innlandet.