Oppdatert: Den viktigste møtearenaen om alderspsykiatri ble større enn noen gang

Den 30. Landskonferansen i alderspsykiatri 24.-26. april ble en stor suksess. Hele 370 deltakere, som jobber med eldre og psykiske lidelser i kommuner og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, var med.

Intervjuer fra konferansen

Det finnes måter å forebygge voldshendelser i alderspsykiatrien på.
– Sykehjem kommer på topp når det gjelder vold og trusler om vold i helsesektoren, men det finnes metodikk og verktøy for å kunne forebygge vold. Det forteller spesialsykepleier Celin Myran Eskelund i alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus.
Tvang kan være et etisk dilemma. – Det finnes en metodikk for å ta opp vanskelige ting for helsepersonell. Det kan være etisk refleksjon eller medisinske etikk-komiteer, der en kan få en uhildet gransking, forteller professor Reidun Førde ved Universitetet i Oslo.
Samarbeid med pårørende til eldre med psykiske lidelser: Hva skal til?
– Eldre pårørende må ikke bli så belastet at de blir syke de, også, sier Inger Hagen, daglig leder i Pårørendesenteret i Oslo (PIO).

Neste års konferanse arrangeres i …

To kvinner på scene. Foto
Landskonferansen i alderspsykiatri er over for denne gang. Sist på scenen var Karina Svedahl og Heidi Wolden fra St. Olavs hospital i Trondheim, hvor neste års konferanse vil finne sted. Vi gleder oss til å se dere igjen der! Foto: Erlend Kirkevold, Aldring og helse.

Intervjuer fra konferansen

Hvordan kan vi behandle personlighetsforstyrrelser hos eldre?
– De vanligste er ikke de vi ser i klinikken, sier spesialist i psykiatri, Hågen Nyquist ved Diakonhjemmet sykehus.
Hvilken rolle kan pårørende spille sammen med eldre pasienter i helsevesenet?
Helsepersonell bør legge til rette for at pårørende blir en del av brukermedvirkningen til eldre pasienter, forteller Ingrid Nyborg ved Sykehuset Innlandet.
Det er stor variasjon i helsetilbudet til psykisk syke eldre: Hvordan kan vi sørge for mer likeverdige tjenester?
Psykiater Cecilie Bhandari Hartberg ved OUS svarer på spørsmålet, og henviser bl.a. til Alderspsykiatrisk plandokument, se under.

Vinnere av posterkonkurransen er kåret

Vinnerne i de to to kategoriene er nå klare. Jorunn M. Rørvik mottok fagjuryprisen for posteren E-læring i selvmordsforebygging – et kompetansetiltak for helseog omsorgspersonell. Publikumsprisen gikk til posteren Elektrokonvulsiv terapi for depresjon: Korttidseffekter i en uselektert pasientkohort, presentert av Kjersti Sellevåg.

Vi gratulerer!

Last ned heftet med alle posterabstraktene her

Jorunn M. Rørvik mottar fagjuryens pris fra Evind Aakhus og Sverre Bergh. Foto: Petter Hveem

Flere intervjuer fra konferansen

Filosof Einar Øverenget snakket om de store etiske dilemmaene, som kan oppstå i arbeidet med psykisk helse lidelser hos eldre:
– Man havner fort i dilemmaer. Du må utøve skjønn, og det handler ikke alltid om å være snill, sa han på dag 1 av Landskonferansen i alderspsykiatri.
Hva betyr aldring for den psykiske helsen vår?
– Jeg tror ikke man skal gå å bekymre seg så mye når ting går bra. Det vi skal være oppmerksomme på er når personer endrer seg veldig, sa Torfinn Lødøen Gaarden på Dag 1 av Landskonferansen i alderspsykiatri.
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet åpnet konferansen. – Det er viktig at vi har en plan, og er enda mer tilpasningsdyktige, sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, om regjeringens politikk overfor eldre med psykiske lidelser nå og i framtiden.

Omtrent 15-20% av alle eldre i Norge har en betydningsfull psykisk lidelse.

– Dette er den viktigste møtearenaen for helsepersonell som jobber med eldre og psykisk helse, sier fagsjef for psykisk helse, Eivind Aakhus, i Aldring og helse.

Etiske dilemmaer

Det er Aldring og helse, sammen med alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og alderspsykiatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus (OUS), som er arrangører.

En av foredragsholderne er filosofen Einar Øverenget. Han skal trekke opp de store etiske dilemmaene med foredraget «Etikk – ikke snill, men klok».

– Det å løse et problem kan skape et annet problem. Det å kurere en sykdom kan skape en annen sykdom. Det å løse en samfunnsutfordring kan skape nye samfunnsutfordringer, sier han blant annet.

Hvor går tilbudet til eldre med psykiske lidelser?

Marit Tveito ved Diakonhjemmet sykehus går i dybden på det nye alderspsykiatriske plandokumentets 10 satsinger. Hun leder Utvalg for alderspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening, som står bak dokumentet. Plandokumentet staker ut kursen for utvikling av helsetjenestetilbudet til eldre med psykiske lidelser.

– Dette er stort arbeid som mange har vært på å bidra til, som vi håper de som beslutter og styrer helsetjenester vil legge vekt på, sier Tveito.

– Landskonferansen gir faglig påfyll til å tenke omsorg, forebygging, diagnostikk og behandling, fortsetter Aakhus.

Hovedoverskriftene for årets program er aldring og psykisk helse, etikk og kvalitet i helsetjenesten, persontilpasset behandling og samhandling på tvers av tjenestenivåer.

Her finner du programmet for Landskonferansen i alderspsykiatri

Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap til Landskonferansen