Demensplan 2015: Å favne bredt og treffe rett - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensplan 2015: Å favne bredt og treffe rett

Demensplan 2015 – Den gode dagen» ble lansert i 2007, som en av de første nasjonale demensplanene i verden. Hvordan har det så gått med gjennomføringen av planen? Har det skjedd vesentlige endringer i tilbudet til personer med demens og deres pårørende?