Demensdiagnostikk og behandling – i en ny tid

Samtidig som vi står overfor en stor økning av antall personer med demens, blir nye metoder for diagnostikk og behandling av demenssykdommer tilgjengelige. Vi vil kunne diagnostisere pasienter på et tidligere tidspunkt og med større presisjon enn tidligere, noe som er avgjørende for å kunne ta i bruk nye lovende sykdomsmodifiserende legemidler.

Denne konferansen vil gi en oppdatering på det nyeste innenfor biomarkører, tidlige symptomer og tester. Organisering av utredningstilbudet og samhandling mellom helsetjenestenivåene vil bli belyst. Ulike sykdomsmodifiserende legemidler vil bli presentert og nye metoder for tidlig diagnostikk vil bli diskutert.

Får vi en kurerende behandling, og kan diagnosen settes med sikkerhet ti år før symptomstart?

Forskningssjef Geir Selbæk. Foto.

Diagnostikk og behandling av demens er i endring. Det siste året har det skjedd mer enn de forrige 20. Lett tilgjengelige biomarkører og mulig sykdomsmodifiserende behandling gjør at vi må tenke nytt. Flere vil etterspørre en diagnose, på et tidligere tidspunkt og med høyere presisjon. Dette utfordrer oss på mange områder. Ressurser, rutiner og etiske vurderinger. Hvem skal gjøre hva, hvor?

Vi samler de fremste ekspertene innen klinikk, forskning og etikk. De gir deg ny informasjon, oppdatert inntil konferansedagen.

Du vil ikke gå glipp av dette!

– Geir Selbæk